IMAGE GALLERY

Névnap

2019. Ianuarie 18. Vineri
Piroska
Sunrise at 07:31,
Sunset at 16:31.

Tomorrow will be
Sára, Márió
name-day

ANUNŢURI

Facebook Like Box

ASEZAREA GEOGRAFICĂ
Localitatea Dalnic este situată pe malul pârâului Dalnic, în partea centrală a judeţului Covasna, pe panta estică a Munţilor Bodoc la o distanţă de 20 km faţă de municipiul Sfântu Gheorghe.
ISTORICUL LOCALITĂŢII
În arealul comunei există asezări aparţinând culturii Cucuteni – Ariusd si perioadei dacice. Prima consemnare scrisă a satului apare în decimala papală din 1332 (unde se pomenea despre preotul satului care plătea papei 40 de banale), sub formă de Dalnuk. În 1496 este amintit sub numele de Dalnic.
Localitatea Dalnic, în 2004 – după două referendumuri – a devenit comună. Anterior, ca sat, aparţinea de Comuna Moacsa.
LOCALITĂŢI APARŢINĂTOARE
Nu are localităţi aparţinătoare.
NUMĂRUL LOCUITORILOR
Potrivit ultimului recensământ, din anul 2002, populaţia este de 1026 locuitori.
CĂI DE ACCES CĂTRE LOCALITATE
Drum comunal cu iesire la DN11 între Târgu Secuiesc si Brasov.
ECONOMIA LOCALITĂŢII
Partea activă a populaţiei se ocupă cu agricultura, exploatarea forestieră si prelucrarea lemnului. Păsunile întinse sunt terenuri propice cresterii animalelor. În localitate funcţionează o fabrică de prelucrare a cărnii si a laptelui.
PUNCTE DE ATRACŢIE TURISTICĂ
În sat există trei locuri legate de personalitatea istorică a lui Gheorghe Doja – placa memorială din locul casei lui natale (1949), monumentul înălţat la a 500-a aniversare a datei sale de nastere si statuia monumentală a acestuia din centrul localităţii. Un alt punct de interes turistic îl reprezintă scoala satului construită în anul 1896. Ca monumente de arhitectură, amintim numeroasele conace, care reprezintă bogăţia culturală a satului, acestea fiind protejate prin lege. Grădina conacului Beczássy, este un parc dendrologic, având o suprafaţă de 2,50 ha, plantat în anul 1896 de un grădinar ceh din Praga. Astăzi mai găsim doar câţiva copaci, deoarece în timpul vechiului regim, familia a fost mutată la domiciliu forţat, iar grădina a fost lăsată în paragină. Dintre rarităţile care au rezistat aici, amintim Ginkgo biloba, molid originar din vestul Americii de Nord, Magnolia Kobus – magnolia japoneză, Carya cordiformis din America de Nord si arţarul (Acer hyrcanum). Pădurea din Dalnic are multe izvoare dulci si sulfuroase.