Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

Așezare

Localitatea este situată la marginea sud-estică a Munților Bodocului, la deschiderea văii Dalnic, la o altitudine de 574 m. pe DN11 ce leagă Brașovul de Târgu Secuiesc.

Istoric

La marginea satului, la confluența pâraielor Dalnic și Kanta, se află o stațiune neolitică de tip Ariușd-Cucuteni, de unde provin materiale din epoca bronzului și din La Téne. În albia pârâului Magyaró s-au găsit un topor și un ciocan eneolitic de aramă și un obiect de bronz cu aparență de opaiț datând din La Téne. Pe "Valea Mică" s-au descoperit fragmente ceramice de caracter dacic, lucrate la roată precum și material arheologic de tip Sântana de Mureș-Cerneahov. Pe "Dealul Frumos" s-au găsit monede din sec. I î.e.n. și din secolul al III-lea o drahmă de argint din Dyrrhachium, o monedă de bronz de la Gordian emisă de Tarsus și mai multe tetradrahme de Thasos. Pe teritoiul satului s-au mai găsit o secure lungă și un buzdugan, ambele din adezit, specifice culturii Coțofeni, două ace de bronz și un vas de lut din prima epocă a fierului, de tip scitic. În anul 1960 în locul numit "Veresmart" s-au găsit mai multe tetradrahme thasiene. Prima atestare documentară datează din anul 1332.

Search

Language